Links

Rouw- en (zelf)hulpgroepen

Rouwzorg Vlaanderen

Vrijwilligersorganisatie rond zorg om mensen in rouw: ontmoetingsgroepen, rouwbegeleiding, vorming, voordrachten …

Verbinding in Verlies

Professionele zorg en expertisecentrum rouw en verlies

Cancer et Psychologie

Psychologische hulp aan kinderen, volwassenen en verzorgers in geval van ernstige ziekte of in een rouwperiode

Missing You

Verlies voor jongeren

Werkgroep Verder

Vlaams aanspreekpunt waar je terecht kunt na een zelfdoding van iemand uit
je omgeving

O.V.O.K.

Ouders Van een Overleden Kind – zelfhulpgroep voor ouders die een kind verliezen

Ouders van Wiegedoodkinderen

Voor iedereen die zijn of haar baby aan wiegendood heeft verloren

ConTempo

Werking voor partnerverlies

OVK

Ouders van Verongelukte Kinderen

Reveil

Vzw Reveil bouwt aan een warmere rouwcultuur voor Vlaanderen. 

Trefpunt Zelfhulp

Zelfhulpgroepen en hulporganisaties voor vrijwilligers

Palliatieve zorg en kinderen

Federatie die kinderen en jongeren wil betrekken bij palliatieve zorg

Rondpunt

VZW die wil bijdragen tot een goede opvang van mensen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrokken zijn bij een verkeersongeval. Met contactadressen van hulpverleners

Met Lege Handen

Werkgroep voor ouders die een baby verloren vóór, tijdens of kort na de
geboorte

Johan Maes

Psycho-, rouw-en traumatherapeut, opleider en trainer in Vlaanderen en Nederland.

Ik rouw

Amy Indjai – Rouwcoach

In Gedachten

Praat over verlies en verdriet op het rouwforum

Huis van Troost

Rustpunt en ontmoetingsplaats voor mensen met verdriet in Gent. Er zijn altijd
vrijwilligers aanwezig die kunnen luisteren en meeleven

De Weg Wijzer

Expertisecentrum voor trauma- en rouwbegeleiding

Fonds GavoorGeluk

Vereniging die wenst bij te dragen tot preventie van depressie en zelfdoding. Op
hun website vind je een online forum voor nabestaanden, studies over rouw bij nabestaanden en
cijfermateriaal

Vonkel... een luisterend huis

Ontmoetingsplaats in Gent voor omgaan met sterven, dood en rouw

In De Wolken

Boeken en hulpmateriaal bij verlies

Rouwen IJD Antwerpen

Info over praatgroepen voor jongeren, regio Antwerpen, uitlenen van
rouwkoffers

De Bleekweide

Info praatgroepen voor kinderen en jongeren, regio Gent

Talismanneke

Geluksvaardigheden versterken door beroep te doen op verbeeldingskracht

Herinneringskoffer

Een koffer huren met kostbare herinneringen om de tongen los te weken

Ankerpunt voor Jonge Weduwen

Facebookgroep

Ankerpunt voor jonge weduwen en hun minderjarige kinderen

Nederland

Landelijk Steunpunt Verlies

Hulp en advies bij rouw en verlies

Stilte

Stiltehuis De Rank (Beveren)

Een plek waar je welkom bent voor verstilling en helende vorming

Het Stiltehuis (Fraipont)

Een inspirerende plek voor mensen en teams die op zoek zijn naar rust, herbronning, inspiratie en creativiteit

Stiltehoeve Metanoia

Stiltehoeve Metanoia biedt een gepaste omgeving, huiscultuur en inhoudelijk aanbod die het zoekproces ondersteunt

Creatief en ondersteunend

De Kleine Bron

Activiteiten over innerlijke groei, creativiteit, esoterie, gezond leven en zo veel meer

Troostgeschenk

Wanneer woorden tekortschieten en je gevoel zoveel zeggen wil

Uus Knops

Webshop voor rouwboeken en kaarten

't Letterhuis

Hier zet men letters, koffie en thee

Adieu Chaleureux

Afscheidsvieringen

Waardevolle initiatieven

Lost & co

Lost & co is een pilootproject voor jonge mensen na rouw en verlies

Rouw- en verliescafé Vlaanderen

Wij creëren een plek waar je welkom bent. Een veilige plek. Omdat we geloven in de kracht van samen zijn en de positiviteit van delen.

Make It Last

Make it last, wanneer een foto niet volstaat. Geef een stukje van jezelf.

Zinvol bij alle verwerkingsprocessen

Bond zonder Naam

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden

Emotional Freedom Techniques

Een vorm van emotionele acupressuur

Persoonlijkheid en Relaties

Vorming gericht op persoonlijke groei

Koromiro

Een huis voor persoonlijke ontwikkeling

Krachtvrouwen

Netwerk en coaching voor jonge weduwen

A Queeste of Energy

Centrum voor vitaliteit in lichaam en geest

Verlies van zwangerschap, abortus

Fara

Luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes

Eerstelijnszorg Kinderwens

Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen

Schaduwverdriet

Schaduwverdriet in het licht

Een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies

Overige

Kamers vol liefde

Een schitterende monoloog van mijn lotgenoot Walt

BESTEL HIER ZIJN BOEK

Kijken in de ziel

Coen Verbraak praat met mensen die hebben ervaren hoe het is om iemand te verliezen

Muziek

Eloïse Mabille en Antonia Garcia

Meer info in dit artikel.